Tag Archives: Adi Mansah

.

Meluruskan Pemahaman Umat terhadap Muhammadiyah

Meluruskan Pemahaman Umat tentang MuhammadiyahMuhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad saw. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Muhammadiya didirikan di kampung kauman Yokyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912, oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis Yang dikenal dengan Kiayi Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergelak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Hadist.

Penyebaran ajaran agama Islam pada masa awal di nusantara menggunakan sistem asimilasi yang tidak menimbulkan pertentangan dari masyarakat nusantara yang masih beragama hindu, budha maupun kepercayaan. Asimilasi yang dilakukan oleh wali songo sangat berhasil memasukkan Islam dalam kehidupan masyarakat kala itu.

.

Dana Talangan Haji

Buku Dana Talangan Haji

DESKRIPSI

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima merupakan kewajiban bagi umat Islam yang istitha’ah dalam perjalanan menuju Baitullah, istitha’ah atau berkemampuan merupakan syarat berhaji, yang tidak istitha’ah terbebas dari kewajiban haji.

Istitha’ah artinya mampu, karena sehat jasmani dan rohani, aman dalam perjalanan terhindar dari gangguan, memahami berbagai ketentuan terutama tentang manasik, mempunyai bekal yang cukup untuk perjalanan mulai berangkat sampai kembali, meliputi transport, peralatan, konsumsi, dan lain-lain.